Info

Bewaak het gezinsbudget

Voor iedere categorie kan een budget ingesteld worden. Met het financieel categorie jaaroverzicht stelt u gemakkelijk een gezinsbudget op. Het huishoudboekje bewaakt vervolgens het budget. Op ieder moment geeft het huishoudboekje via de gezinsbudget grafieken inzicht in het resterende budget.

De Huishoudkist houdt hierbij slim rekening met overschotten en tekorten. Werd in de vorige maanden minder uitgegeven dan het budget, dan wordt het budget voor de lopende maand automatisch verhoogd. En ook het omgekeerde. Werd in de vorige maanden te veel uitgegeven, dan wordt het budget automatisch verlaagd.

(Bijvoorbeeld: u stelt het boodschappenbudget op € 120,- per maand. Bekijk ook het gezinsbudget voorbeeld.)
Het budgetbedrag voor een categorie instellen.